Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải y tế, công nghiệp 2023

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải tại Việt Nam được quy định như thế nào? Bài viết này hãy cùng Môi Trường Thành Tín tìm hiểu chi tiết các nội dung này nhé. 

Nghị định 80 về xử lý nước thải

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải được quy định rõ tại nghị Định 80. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải y tế, công nghiệp 2023
Quy định về thoát nước và xử lý nước thải

Theo nghị định về cấp thoát nước và xử lý nước thải này nêu rõ: 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 98/2019/NĐ-CP như sau

 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP quy định về quản lý và xử lý nước thải, bao gồm việc đánh giá môi trường, tiêu chuẩn xử lý nước thải, quy trình giám sát và kiểm tra, và xử phạt vi phạm liên quan đến nước thải.
 • Nghị định số 98/2019/NĐ-CP đã điều chỉnh, bổ sung một số quy định về quản lý, xử lý nước thải, bao gồm việc cải thiện chất lượng nước thải được xử lý, tăng cường quản lý và giám sát các cơ sở xử lý nước thải, và mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp quản lý nước thải.

Hai nghị định này cung cấp các quy định chi tiết về việc xử lý nước thải và quản lý nguồn nước trong các lĩnh vực khác nhau, nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Quy định xử lý nước thải y tế

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải thực tế không có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, với sự nhìn nhận và nhận thức về tác động tiêu cực của nước thải y tế đối với môi trường và sức khỏe con người, việc áp dụng quy trình và công nghệ xử lý chuyên dụng, tiên tiến đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Điều này giúp đảm bảo việc xử lý nước thải y tế được triệt để và đáp ứng tiêu chuẩn xả thải theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, xử lý nước thải y tế cũng được coi là một giải pháp bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe của mọi người.

Quy định về xử lý nước thải y tế

 1. Luật tài nguyên nước được ban hành vào ngày 21 tháng 06 năm 2012, mang số 17/2012/QH13.
 2. Luật Bảo vệ Môi trường được ban hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, có số 72/2020/QH14.
 3. Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế được ban hành vào ngày 26/11/2021 và quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải y tế

Được quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư số 20/2021/TT-BYT cụ thể như sau:

“Điều 4. Phân định chất thải y tế

Nước thải y tế gồm nước thải phát sinh từ hoạt động chuyên môn trong cơ sở y tế. Trường hợp nước thải sinh hoạt thải chung vào hệ thống thu gom nước thải y tế thì được quản lý như nước thải y tế.”

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải y tế, công nghiệp 2023
Quy định về hệ thống xử lý nước thải y tế

XEM THÊM:

Quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Quy định về xử lý nước thải công nghiệp thường được quy định bởi các cơ quan quản lý môi trường và các luật pháp liên quan. Dưới đây là một số quy định cơ bản về xử lý nước thải công nghiệp:

 1. Bắt buộc xử lý nước thải: Các doanh nghiệp công nghiệp phải xử lý nước thải sản xuất của mình trước khi xả ra môi trường. Quy định này nhằm đảm bảo rằng nước thải không gây ô nhiễm môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải.
 2. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải: Các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nước thải được quy định bởi cơ quan quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn này thường bao gồm giới hạn đối với các chất ô nhiễm như BOD (lượng oxy hóa sinh học), COD (lượng oxy hóa hoá học), TSS (chất rắn tổng số), các kim loại nặng và các chất độc hại khác.
 3. Các phương pháp xử lý nước thải: Các doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp xử lý nước thải như xử lý sinh học, xử lý vật lý-hóa học, xử lý màng hay kết hợp các phương pháp khác nhau để đạt được chất lượng nước thải yêu cầu.
 4. Giám sát và báo cáo: Các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về giám sát và báo cáo về nước thải công nghiệp. Điều này bao gồm việc cài đặt hệ thống giám sát nước thải, đo lường và ghi nhận các thông số quan trọng, và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý môi trường.
 5. Xử phạt và trách nhiệm pháp lý: Các doanh nghiệp vi phạm quy định; nghị định về thoát nước và xử lý nước thải có thể bị xử phạt hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Các hình phạt có thể bao gồm tiền phạt, thu hồi giấy phép hoạt động và các biện pháp khác nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường.
Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải y tế, công nghiệp 2023
Quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Quy định xây dựng trạm xử lý nước thải

Ngoài những nghị định về thoát nước và xử lý nước thải Quy định xây dựng trạm xử lý nước thải tại Việt Nam cũng được quy định trong Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 về quản lý chất thải nguy hại. Theo quy định này, trạm xử lý nước thải phải tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải cần được thiết kế và xây dựng đảm bảo việc xử lý nước thải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải sau xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Bảo vệ môi trường và sức khỏe con người: Trạm xử lý nước thải phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người và đảm bảo an toàn cho nhân viên làm việc tại trạm. 
 • Tuân thủ các quy định về pháp lý và quy trình xây dựng: Quy định xây dựng trạm xử lý nước thải cần tuân thủ các quy định về pháp lý và quy trình xây dựng hiện hành của Việt Nam.
 • Bảo đảm công nghệ và hiệu suất hoạt động: Trạm xử lý nước thải cần sử dụng công nghệ phù hợp và đảm bảo hiệu suất hoạt động để đạt được hiệu quả xử lý nước thải tốt nhất. 
 • Đăng ký và cấp phép: Trạm xử lý nước thải cần được đăng ký và cấp phép hoạt động theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, nghị định về thoát nước và xử lý nước thải cũng có thể được ban hành từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan; tùy thuộc vào từng quốc gia, từng khu vực… 

Như vậy, thông qua bài viết này quý bạn đọc đã hiểu rõ hơn về các nghị định về thoát nước và xử lý nước thải. Mọi thông tin chi vui lòng liên hệ: 

THÀNH TÍN | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH TÍN

Địa chỉ: Lô N5, Đường 24m, Khu Công Nghiệp Nghi Phú, Nghệ An, 43100

Hotline: 0964511345

Email: thanhtinnghean@gmail.com

Website: https://thanhtin.net/

Facebook: https://www.facebook.com/Thanhtinnghean/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.