Dịch vụ tư vấn môi trường chi tiết nhất năm 2023 cho các doanh nghiệp

Các vấn đề môi trường hiện nay ở Việt Nam nói riêng, và môi trường toàn nhân loại nói chung đang rơi vào tình trạng đáng báo động. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các cơ quan, xí nghiệp thì nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí do khói bụi, ô nhiễm do rác thải buộc các cơ quan nhà nước ban hành các quy định, các hồ sơ môi trường để ràng buộc trách nhiệm bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp. Chính vì thế dịch vụ tư vấn môi trường ra đời. Bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn môi trường năm 2023 cho các doanh nghiệp nắm rõ nhé. 

Dịch vụ tư vấn môi trường là gì? 

Dịch vụ tư vấn môi trường thực chất là hoạt động của các công ty chuyên về mảng môi trường như: tư vấn hồ sơ môi trường, xử lý hệ thống nước thải, nước sinh hoạt cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cơ quan…. Đây hiểu đơn giản là dịch vụ môi trường được các cơ quan mời đến để xử lý các sự cố trong suốt quá trình hoạt động sản xuất gây nên những tác hại ô nhiễm môi trường. 

Hiện nay trên khắp cả nước có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ môi trường uy tín. Mỗi một công ty có những chức năng, nhiệm vụ và hoạt động những mảng khác nhau. Mỗi một mảng dịch vụ khác nhau có vai trò, khái niệm khác nhau.

Công ty tư vấn môi trường là gì? 

Các doanh nghiệp được thành lập mang trong mình những vai trò, sứ mệnh khác nhau. Công ty tư vấn môi trường cũng thế, họ là các doanh nghiệp trước hết được thành lập dựa trên các quy định của luật doanh nghiệp Việt Nam; có đầy đủ giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ, năng lực để hoạt động đúng ngành nghề mà mình đã đăng ký kinh doanh. 

Công ty tư vấn môi trường là công ty hoạt động về các lĩnh vực: 

 • Hồ sơ tư vấn môi trường 
 • Báo cáo môi trường 
 • Hệ thống xử lý nước thải 
 • Hệ thống xử lý nước thải 
 • Xử lý khí thải công nghiệp 

Cơ sở pháp luật tư vấn môi trường 

Các căn cứ pháp lý trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường mà các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật: 

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP Ngày ngày 13 tháng 5 năm 2019
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015
 • Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Ngày 30 tháng 06 năm 2015
 • Các nghị định, thông tư khác…

Các lĩnh vực hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn môi trường 

Các thành phần có trong hoạt động của công ty dịch vụ tư vấn môi trường bao gồm những thành phần chi tiết như sau: 

 • Hồ sơ môi trường cần thiết 
 • Đánh giá tác động của môi trường. 
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Lập cam kết bảo vệ môi trường. 
 • Các đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 
 • Sổ nguồn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Báo cáo giám sát môi trường.
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước. 
 • Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 
 • Báo cáo quan trắc môi trường. 
 • Quan trắc và đo kiểm môi trường lao động. 

Dịch vụ tư vấn môi trường chi tiết nhất năm 2023 cho các doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động 

Dịch vụ tư vấn môi trường sẽ mang đến cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rút ngắn được thời gian chuẩn bị đi vào hoạt đông, hoặc đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động cần xử lý bổ sung hồ sơ để tránh các hậu quả bị xử lý vi phạm hành chính trong quá trình sản xuất… Theo dõi hồ sơ cần chuẩn bị đối với các trường hợp sau đây: 

Đối với các cơ sở, doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

Các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất. Tuy nhiên trước khi chuẩn bị máy móc này các bạn phải nắm rõ và thực hiện một số dịch vụ tư vấn môi trường sau đây: 

Đánh giá tác động môi trường 

Dịch vụ tư vấn môi trường: Đánh giá tác động môi trường này áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn quy định tại Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP. Ngoài ra các danh mục dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường, dịch vụ phải đăng ký bảo vệ môi trường. 

Các trường hợp lập lại báo cáo đánh giá tác động của môi trường bao gồm: 

 • Trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường mà chưa triển khai dự án. 
 • Các doanh nghiệp tăng quy mô, công suất của dự án làm phát sinh các chất thải vượt khả năng xử lý của công trình bảo vệ môi trường so với phương án cũ trong quá trình phê duyệt. 
 • Doanh nghiệp thay đổi các công nghệ sản xuất sản phẩm chính, thay đổi công nghệ xử lý nước thải của dự án cũ mà có khả năng làm ảnh hưởng tới môi trường. 
 • Các khu công nghiệp mở rộng quy mô, các khu công nghiệp bổ sung ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. 

>> Xem thêm: 5 chức năng cơ bản của môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bạn là các doanh nghiệp chuẩn bị thành lập, chưa biết lập kế hoạch bảo vệ môi trường như thế nào để xin cấp phép hoạt động. Vậy thì hãy tham khảo dịch vụ tư vấn môi trường: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Đối tượng áp dụng cho dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định rất cụ thể tại Phụ lục II mục 1 Nghị định số 40/2019/NĐ- CP 

Các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án mở rộng các quy mô, nâng cấp sản xuất có phát sinh chất thải với quy mô sau đây cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường: 

 • Lượng nước thải từ 20-500 m3/ngày.
 • Chất thải rắn từ 01-10 tấn/ngày.
 • Khí thải từ 5000-20000 m3/giờ.

Đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, vận hành dự án

Đối với các hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất nhà máy chưa lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường thì phải thực hiện đề án bảo vệ môi trường. 

Có 2 loại đề án bảo vệ môi trường: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 

Các tiêu chí  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 
Các trường hợp chi tiết 
 • Các cơ sở đã đi vào hoạt động với quy mô, tính chất tương đương với doanh nghiệp cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà không có văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Các cơ sở cần cải tạo, cần mở rộng và nâng cao công suất cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung nhưng không có các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, phê duyệt các đề án bảo vệ môi trường. 
 • Các cơ sở được quy định cụ thể Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP mà không có các giấy tờ sau đây: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
 • Các cơ sở cải tạo, mở rộng công suất cần phải đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường bổ sung theo nghị định 40/ 2019 nhưng lại thiếu một trong các giấy tờ sau đây: cam kết bảo vệ môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, đăng ký đề án bảo vệ môi trường, đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Các hồ sơ tư vấn môi trường khác

Đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và đã thực hiện các hồ sơ tư vấn môi trường ban đầu, tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế mà cần hoặc không cần thiết các bước tiếp theo: 

Dịch vụ tư vấn môi trường chi tiết nhất năm 2023 cho các doanh nghiệp

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ – Báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Đi kèm với các hồ sơ tư vấn môi trường thì các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường theo định kỳ. 

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu phải thực hiện 2 lần/ năm và nộp cho các cơ quan quản lý trước 15/1 và 15/7 hằng năm. 

Riêng đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách phải di dời do gây ra những tác động ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm gây ra

Đăng ký sổ chủ nguồn nước thải nguy hại 

Các đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn nước thải nguy hại được quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT: 

“Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.”

Giấy phép khai thác nước ngầm 

Trong các trường hợp đơn vị đã được cho phép khai thác nguồn nước, nước mặt sông hồ, ao giếng, đối với trường hợp khai thác hoạt động sản xuất kinh doanh… 

Các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất khi sử dụng nước ngầm phải được các cơ quan nhà nước chấp thuận giấy khai thác. 

Hồ sơ tư vấn môi trường xin phép xả thải 

Hồ sơ xin giấy phép xả thải ra môi trường đối với các doanh nghiệp khi thực hiện xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất nhằm đảm bảo nước thải ra đạt theo các quy chuẩn hiện hành. 

Lập báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường 

Sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết lập báo cáo hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường. 

Một số công tác tư vấn môi trường nhất định phải thực hiện được báo cáo hoàn thành các hạng mục đã cam kết được quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm: 

 • Xử lý nước thải sinh hoạt bắt buộc có. 
 • Xử lý nước thải công nghiệp nếu cần. Riêng với mỗi ngành sản xuất sẽ phát sinh nước thải. 
 • Xử lý khí thải, sự phát sinh khí thải có thể từ quá trình sản xuất như trong khâu sơn, bể mạ, đốt khí thải.. 
 • Và một số hồ sơ quan trắc môi trường, thu gom và xử lý chất thải trong sinh hoạt, sổ chủ nguồn thải các chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom chất thải nguy hại. 

Các doanh nghiệp, xí nghiệp và các cơ quan không chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; không thực hiện lập đầy đủ các hồ sơ môi trường, thủ tục môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP. Tuỳ theo các mức độ ảnh hưởng mà doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định, thu hồi giấy phép hoặc đóng cửa kinh doanh… 

Danh sách các công ty tư vấn môi trường

Để lựa chọn các công ty tư vấn môi trường các bạn cần lưu ý nhiều yếu tố như: Cơ sở vật chất, giấy phép hoạt động kinh doanh, năng lực và trang bị thiết bị hiện đại hay có sử dụng công nghệ tốt trong quá trình xử lý dịch vụ tư vấn môi trường hay không? Sau đây là một số công ty tư vấn môi trường uy tín. 

Công ty TNHH công nghệ và thiết bị Thành Tín 

Công ty TNHH công nghệ và thiết bị Thành Tín là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường. Với lịch sử hình thành lâu đời, Thành Tín đã mang đến cho rất nhiều doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn môi trường uy tín khắp cả nước. Đặc biệt là đối với khu vực Nghệ An, Bắc Miền Trung. Trong những năm trở lại đây Thành Tín trở thành đối tác tin cậy của đông đảo các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tư vấn và phi tư vấn phù hợp nhất, chất lượng nhất. 

Các lĩnh vực hoạt động của Thành Tín:

 • Hồ sơ tư vấn môi trường 
 • Báo cáo môi trường 
 • Hệ thống xử lý nước thải 
 • Hệ thống xử lý nước thải 
 • Xử lý khí thải công nghiệp  

Thông tin liên hệ: 

Công ty TNHH Công nghệ và thiết bị Thành Tín 

Website: Thanhtin.net

 Email: Thanhtin@thanhtin.net

 Địa chỉ: Lô N5, Đường 24m, Khu Công Nghiệp Nghi Phú, Nghệ An,

Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn 

Công ty cổ phần tư vấn môi trường Sài Gòn được xem là một trong những công ty môi trường được khách hàng tín nhiệm trong những năm qua. Để đạt được những thành tựu này thì công ty luôn đặt ra các tiêu chỉ hàng đầu là bảo vệ môi trường góp phần tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống xã hội. 

Các dịch vụ hoạt động bao gồm: 

 • Tư vấn hồ sơ môi trường 
 • Công nghệ môi trường 
 • Hệ thống xử lý nước thải
 • Hệ thống xử lý nước sinh hoạt 
 • Xử lý khí thải công nghiệp… 

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi trường Etech

Một trong số những công ty tư vấn môi trường uy tín tiếp theo không thể không nhắc tới Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi trường Etech. Các lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm tư vấn, xử lý môi trường, quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động,…

Với nguyên tắc hoạt động Độc lập – Tập trung – Khách quan luôn đảm bảo cho khách hàng những dịch vụ đạt tiêu chuẩn, đảm bảo quyền lợi và tránh được những sai phạm không đáng có trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động. 

Hy vọng với thông tin cơ bản về dịch vụ tư vấn môi trường trên đây đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích nhất. Để được tư vấn và lựa chọn các dịch vụ uy tín xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0964 511 345 để được hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.