Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường như thế nào? Bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc xung quanh các quy định về nộp báo cáo quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. 

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp
Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường cho các doanh nghiệp

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là quá trình ghi lại, phân tích và thông báo về các thông số quan trắc môi trường định kỳ theo một lịch trình cụ thể. Điều này thường được thực hiện bởi các cơ quan chức năng, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các nhóm nghiên cứu để đánh giá và theo dõi chất lượng môi trường theo thời gian.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ bao gồm việc thu thập dữ liệu từ các trạm quan trắc môi trường, xử lý và phân tích dữ liệu thu được để đưa ra đánh giá, kết luận về trạng thái môi trường và các chỉ số quan trắc liên quan. Báo cáo này cũng thường bao gồm việc so sánh dữ liệu đo được với các tiêu chuẩn quy định hoặc các ngưỡng cho phép, từ đó đưa ra nhận định về mức độ an toàn và sức khỏe của môi trường.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cơ bản và cập nhật về tình hình môi trường, giúp các quyết định về quản lý môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và chính xác.

Đối tượng phải làm báo cáo quan trắc môi trường 

Căn cứ vào Điều 54 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Khoản 27 của Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ bao gồm:

 • Các đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại các điểm a, b và c trong khoản 1 của Điều 39 Nghị định này
 • Các đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại điểm a và điểm b trong khoản 1 của Điều 47 Nghị định này;
 • Các đối tượng phải phân loại bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại vào loại một sao để quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

>> Xem thêm: Những điều doanh nghiệp cần biết về giấy phép xả thải vào nguồn nước

Trách nhiệm của các cá nhân doanh nghiệp 

Tổ chức và cá nhân được quan trắc môi trường định kỳ phải tuân thủ các quy định trong Điều 54 của Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Khoản 27 Điều 3 của Nghị định 40/2019/NĐ-CP như sau:

 • Lập kế hoạch theo quy định tại khoản 2 của Điều này và chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của kế hoạch của mình.
 • Đề xuất đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện quan trắc môi trường định kỳ cho cơ sở, khu công nghiệp của mình.
 • Sử dụng kết quả quan trắc nước thải công nghiệp để kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường theo quy định.
 • Sử dụng kết quả quan trắc môi trường định kỳ để lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và cho các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp hướng dẫn kỹ thuật về thực hiện quan trắc môi trường định kỳ quy định tại Điều này.
Trách nhiệm của các cá nhân doanh nghiệp
Trách nhiệm của các cá nhân doanh nghiệp

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường 

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và tổ chức quản lý môi trường cụ thể. Tuy nhiên, dưới đây là một số thông tin chung về quy định này:

 1. Thời gian nộp báo cáo: Có thể quy định thời gian nộp báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Thời gian nộp báo cáo thường được đặt trước để đảm bảo tính đầy đủ và kịp thời của thông tin.
 2. Nội dung báo cáo: Báo cáo quan trắc môi trường thường bao gồm thông tin về các chỉ tiêu quan trắc như chất lượng không khí, chất lượng nước, tiếng ồn, chất thải và khí thải, loại bỏ chất thải, tình trạng đất và sự thay đổi khí hậu. Nội dung báo cáo cũng có thể bao gồm kết quả đo lường, phân tích, đánh giá và so sánh với các tiêu chuẩn quy định.
 3. Hình thức nộp báo cáo: Báo cáo quan trắc môi trường có thể được nộp thông qua hệ thống quản lý trực tuyến, email, fax hoặc bằng cách gửi bản in trực tiếp đến cơ quan quản lý môi trường. Các hình thức nộp báo cáo sẽ được quy định cụ thể trong quy định của từng quốc gia hoặc tổ chức quản lý môi trường.
 4. Đơn vị nộp báo cáo: Thông thường, các tổ chức, công ty, nhà máy, cơ quan và cá nhân có trách nhiệm quan trắc môi trường sẽ phải nộp báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường. Đơn vị nộp báo cáo cần chắc chắn tuân thủ quy định và thời hạn nộp báo cáo quan trắc môi trường.
 5. Hậu quả không nộp báo cáo: Việc không tuân thủ quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý và xử phạt. Các quy định cụ thể về hậu quả này cũng sẽ được quy định trong quy định của từng quốc gia hoặc tổ chức quản lý môi trường.
Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường
Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường

>> Xem thêm: Tổng hợp luật bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp năm 2023

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường nước thải

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường nước thải tại khoản 5 Điều 40 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT, chủ dự án cần chú ý đến tần suất và thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường như sau:

 • Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM): cần quan trắc nước thải với tổng khối lượng nước thải phù hợp với tổng công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải từ 20 m3/ngày trở lên, thực hiện quan trắc 3 tháng/lần.
 • Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT): cần quan trắc nước thải với tổng khối lượng nước thải đã đăng ký trong kế hoạch BVMT từ 20 m3/ngày trở lên, thực hiện quan trắc 6 tháng/lần.
 • Đối với dự án đã đi vào vận hành chính thức, với tổng khối lượng nước thải ra ngoài môi trường theo công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường dưới 20 m3/ngày đêm, miễn phí quan trắc. 

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường khí thải

Quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường đối với khí thải quy định:

 • Đối với dự án quy mô lớn, cần lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và quan trắc khí thải cùng khối lượng nước thải. Nếu tổng khối lượng nước thải phù hợp với tổng công suất thiết kế hệ thống xử lý nước thải từ 5.000 m3 khí thải/ngày trở lên, thì cần thực hiện quan trắc mỗi 3 tháng/lần.
 • Đối với dự án quy mô lớn, cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) và quan trắc khí thải cùng khối lượng nước thải. Nếu đã đăng ký trong kế hoạch BVMT và tổng khối lượng nước thải từ 5.000 m3 khí thải/ngày trở lên, thì cần thực hiện quan trắc mỗi 6 tháng/lần.
 • Đối với dự án đang hoạt động chính thức, nếu tổng khối lượng khí thải ra ngoài môi trường hoặc khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM/Kế hoạch BVMT dưới 5.000 m3 khí thải/ngày, thì không cần phải thực hiện quan trắc và được miễn phí.

Như vậy thông qua nội dung trên các bạn đã nắm rõ quy định nộp báo cáo quan trắc môi trường cho các trường hợp cụ thể. Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Thanhtin.net để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *