Quy định của định về giấy phép môi trường chuẩn năm 2024

Giấy phép môi trường là gì? Những quy định về mẫu, về thời hạn của giấy phép môi trường mới nhất năm 023 như thế nào? Bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết các bạn nhé. 

Giấy phép môi trường là gì? 

Giấy phép môi trường là các loại văn bản do chính cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức,và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ được cấp phép xả nước thải, khí thải ra bên ngoài môi trường, cũng như quản lý chất thải nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm các nguyên liệu sản xuất kèm theo điều kiện về bảo vệ môi trường. 

Quy định về giấy phép môi trường được được định nghĩa cụ thể tại Khoản 8 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2020. 

Quy định của định về giấy phép môi trường chuẩn năm 2023

Đối tượng phải làm giấy phép môi trường

Đối tượng bắt buộc phải có giấy phép môi trường được Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ tại Điều 39: 

 • Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Trong trường hợp dự án đầu tư khẩn cấp theo quy định sẽ được miễn giấy phép môi trường. 
 • Dự án đầu tư, khu sản xuất, kinh doanh, khu tập trung hay các cụm công nghiệp hoạt động trước 1/1/2022 có tiêu chí môi trường như đối tượng nhóm I, II, III. 

Quy định về giấy phép môi trường

Cùng tìm hiểu chi tiết các quy định về giấy phép môi trường như thời hạn, thẩm quyền được cấp, các trường hợp không cần giấy phép môi trường. Các cơ quan doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin này để tránh việc thành lập đi vào hoạt động trái quy định pháp luật. 

Thời hạn giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường có thời hạn bao lâu? Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cụ thể như sau: 

 • 07 năm với dự án đầu tư nhóm I 
 • 07 năm với cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong khu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp với điều kiện được thành lập đến ngày 01/01/2022 có tiêu chí bảo vệ môi trường tương đương dự án đầu tư nhóm I. 
 • 10 năm đối tượng không phải quy định tại Điểm a, b khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 
 • Thời hạn của giấy phép môi trường không thấp hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề xuất của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp. 

Hồ sơ, trình tự cấp giấy phép môi trường 

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm các văn bản sau đây 

 • 01 Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường
 • 01 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
 • 01 Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường 

Doanh nghiệp, chủ đầu tư, cơ sở đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi bằng cách trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Với các nội dung sau đây: 

 • Thứ nhất, công khai các nội dung báo cáo đề xuất giấy phép môi trường, trừ các thông tin bí mật quốc gia, bí mật doanh nghiệp theo quy định. 
 • Thứ hai, đồng thời kiểm tra thông tin thực tế dự án đầu tư, doanh nghiệp tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường… 
 • Thứ ba, thông báo kết quả thực hiện trực tiếp, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tới doanh nghiệp hoặc qua đường bưu điện tới chủ dự án, cơ sở kinh doanh. 

Đối với trường hợp dự án đầu tư, chủ sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có các hoạt động xả thải vào công trình thuỷ lợi, có quan có thẩm quyền phải lấy ý kiến bằng văn bản có sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thuỷ lợi. 

Đối với trường hợp dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, các cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Quy định của định về giấy phép môi trường chuẩn năm 2023

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thuộc về: Bộ tài nguyên môi trường, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà các đơn vị có thẩm quyền như sau: 

 

Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường  Trường hợp cụ thể cấp giấy phép môi trường 
Bộ Tài nguyên Môi trường 
 • Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường chấp thuận kết quả thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường thực hiện trên địa bàn thuộc 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc thực hiện trên vùng biển không thuộc trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.
 • Dự án nhập phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • Dự án cung cấp dịch vụ quản lý chất thải y tế.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
 • Dự án đầu tư nhóm II thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường.
 • Dự án đầu tư nhóm III thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường hoạt động trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
 • Dự án đầu tư và cơ sở hoạt động đến ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ (trừ Bộ Tài nguyên và môi trường) hoặc cơ quan thuộc Bộ phê chuẩn kết quả thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện 
 • Các trường hợp còn lại 

Nội dung cấp giấy phép môi trường 

Nội dung giấy phép môi trường được quy định chi tiết tại khoản 1, 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung cấp giấy phép môi trường như sau: 

Thông tin chung dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, nội dung cấp phép, các yêu cầu bảo vệ môi trường, quy định thời hạn của môi trường.. 

Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

 • Nguồn nước thải, lưu lượng nước xả thải tối đa, dòng nước chảy, và các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất gây ô nhiễm… 
 • Nguồn khí thải. các lưu lượng khí thải tối đa, các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm. 
 • Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung…
 • Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại…
 • Các loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Mẫu giấy phép môi trường năm 2022

Cùng theo dõi và tải mẫu giấy phép môi trường và mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường tại đây: 

 • Mẫu giấy phép môi trường TẠI ĐÂY
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép môi trường TẠI ĐÂY

Quy định của định về giấy phép môi trường chuẩn năm 2023

7 loại giấy phép môi trường

Theo quy định mới tại Luật bảo vệ môi trường thì giấy phép môi trường được tích hợp thành 1 loại giấy phép môi trường. Đây được coi là điểm nổi bật của luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Nhằm mục đích rút ngắn thủ tục, quy trình cho doanh nghiệp. 

7 loại giấy phép môi trường cũ bao gồm: 

 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT. 
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 
 • Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi. 
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 5. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. 
 • Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. 
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp. 

Tuy nhiên theo quy định Luật bảo vệ môi trường mới thì sau ngày 01.01.2022, thì 7 loại giấy phép môi trường thành phần trên được tích hợp thành 1 loại hồ sơ duy nhất. Đây được gọi là giấy phép môi trường (GPMT). 

Dịch vụ giấy phép môi trường từ A-Z tại Thành Tín 

Bạn đang băn khoăn và gặp khó khăn trong công tác xin cấp giấy phép môi trường? Bạn cần tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường uy tín tại Nghệ An. Vậy thì đừng bỏ lỡ dịch vụ tư vấn môi trường,làm giấy phép môi trường hoàn chỉnh, uy tín 2024 tại Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Thành Tín. 

 • Thành Tín luôn áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm, tay nghề chuyên môn cao kết hợp cùng dịch vụ tư vấn tận tâm 24/7, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất. 
 • Chi phí dịch vụ hợp lý phải chăng, nhanh gọn lẹ. Nhằm giúp khách hàng không tốn quá nhiều chi phí và thời gian trong quá trình cấp giấy phép môi trường để thành lập và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động. 
 • Cùng với thế giới đang ngày càng dịch chuyển tiêu thụ sản phẩm xanh, kinh doanh và xây dựng theo xu hướng bảo vệ môi trường, Thành Tín luôn hướng tới giá trị bền vững để bảo vệ lợi ích con người, thiên nhiên. Từ đó hình thành nên sứ mệnh mà công ty đang theo đuổi: “ Nỗ lực hết mình với mong muốn tạo ra giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng, đặt ra tiêu chí 90% người dân Việt Nam được sử dụng nguồn nước sạch và sống trong môi trường trong lành mỗi ngày”. Sứ mệnh trở thành hiện thân của sức mạnh, là kim chỉ nam cho hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai. Chúng tôi vươn tới tầm nhìn trở thành đơn vị top đầu về môi trường và xây dựng tại Việt Nam.

Với những quy định về giấy phép môi trường mà Thành Tín đã cung cấp, hy vọng mang đến những điều hữu ích cho quý khách hàng, doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *