Quy định, biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất

 Trong nhịp sống hiện đại, vấn đề an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết và được cả xã hội đặc biệt quan tâm. Không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, doanh nghiệp đối với sức khỏe cộng đồng và sự bền vững của môi trường sống. Các quy định và biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất không chỉ nhằm đảm bảo nguồn lực lao động lành mạnh, mà còn hướng tới việc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, từ đó tạo dựng nền tảng cho một tương lai xanh và phát triển bền vững.

An toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất là gì?

An toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất đề cập đến một chương trình hoặc hệ thống quản lý bao gồm nhiều quy trình, quy tắc và hoạt động được thiết lập nhằm duy trì một môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Quy định, biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất
An toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất là gì?

>> Xem thêm: Gia tăng dân số tự nhiên là gì? Nguyên nhân của gia tăng dân số

Mục tiêu của chương trình an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất 

 • Hạn chế tối đa các tác động tiêu cực lên môi trường.
 • Đảm bảo cơ sở và doanh nghiệp tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn.
 • Giảm thiểu rủi ro an toàn cho người lao động và cộng đồng sống xung quanh khu vực sản xuất.
 • Tăng cường hiệu suất kinh doanh và nâng cao giá trị công ty.

Vì sao an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất lại quan trọng?

Việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất không chỉ thiết yếu cho sự phát triển bền vững mà còn cần thiết cho sức khỏe của con người và môi trường xung quanh.

 • Bảo vệ sức khỏe con người: Khu vực sản xuất nếu không được quản lý tốt có thể phát sinh nhiều chất độc hại, ảnh hưởng đến người lao động và cộng đồng xung quanh.
 • Bảo vệ môi trường: Với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình và quy định về an toàn vệ sinh môi trường là rất cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng này và bảo vệ môi trường cho tương lai.
 • Cải thiện quản lý: Việc tập trung vào an toàn vệ sinh môi trường giúp xây dựng một khung quản lý chung, từ đó đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, qua đó cải thiện quản lý tổng thể và năng suất.
Quy định, biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất
Vì sao an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất lại quan trọng?

Quy định về an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất

Dựa trên quy định tại Điều 51 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc bảo vệ môi trường trong các khu vực tập trung hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ được quy định cụ thể như sau:

Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung cần phải được trang bị cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường đầy đủ, gồm có:

 • Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa;
 • Hệ thống thu gom, tiêu thoát và xử lý nước thải một cách tập trung, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường cho nước thải đã qua xử lý;
 • Các công trình và thiết bị chuyên dụng nhằm phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường liên quan đến nước thải, theo quy định của luật pháp;
 • Hệ thống giám sát chất lượng nước thải một cách tự động và liên tục, dành cho các hệ thống xử lý nước thải tập trung, tuân thủ theo các điều lệ của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
 • Diện tích dành cho cây xanh phải đảm bảo tỷ lệ nhất định, theo quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng.

Ngoài ra, ban quản lý của các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương buộc phải bố trí một đội ngũ chuyên môn về bảo vệ môi trường. Đội ngũ này cần có nhân sự được phân công trách nhiệm cụ thể đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phải qua đào tạo chuyên môn về môi trường hoặc có kiến thức chuyên môn phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Quy định, biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất
Quy định về an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất

>> Xem thêm: Tổng hợp những vấn đề nổi bật mang tính toàn cầu hiện nay

Đề xuất các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất

Trong sản xuất, việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người lao động mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Dưới đây là một số biện pháp an toàn vệ sinh môi trường có thể được áp dụng trong các cơ sở sản xuất:

 • Đánh giá rủi ro: Tiến hành đánh giá rủi ro để xác định các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người lao động.
 • Kiểm soát khí thải: Lắp đặt các thiết bị lọc hoặc hệ thống xử lý khí thải như bộ lọc bụi, tháp hấp thụ, hệ thống xử lý khí SCR (Selective Catalytic Reduction) hoặc SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) để giảm thiểu lượng khí độc hại thải ra môi trường.
 • Xử lý nước thải: Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải chúng ra môi trường, như sử dụng các hồ sinh học, trạm xử lý nước thải công nghiệp.
 • Quản lý chất thải rắn: Phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn đúng cách. Các chất thải có thể tái chế nên được tái sử dụng hoặc tái chế, trong khi chất thải nguy hại cần được xử lý an toàn.
 • Giảm thiểu tiếng ồn: Sử dụng vật liệu cách âm, bố trí không gian làm việc hợp lý, cung cấp thiết bị bảo hộ tai cho nhân viên trong môi trường ồn ào.
 • Bảo vệ không khí trong nhà: Duy trì thông gió tốt bằng cách sử dụng hệ thống thông gió cơ học hoặc thông gió tự nhiên.
 • Sử dụng nguyên liệu và hóa chất thân thiện với môi trường: Chọn các nguyên liệu, hóa chất ít độc hại và an toàn hơn cho môi trường và sức khỏe con người.
 • Đào tạo nhân viên: Tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên về an toàn vệ sinh môi trường để nhân viên nhận thức được tầm quan trọng và cách thức thực hiện các biện pháp an toàn.
 • Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố: Phát triển kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, bao gồm cả tràn hóa chất và sự cố khẩn cấp khác.
 • Theo dõi và kiểm soát an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất:Thường xuyên kiểm tra và theo dõi các chỉ số môi trường như chất lượng không khí, tiếng ồn, nước thải và chất thải rắn để đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường.
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và tiêu chuẩn về môi trường được quy định bởi các cơ quan quản lý như Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng như quốc tế, nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu.
 • Cải tiến công nghệ: Đầu tư vào công nghệ mới và hiện đại hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.

Nhìn chung, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cũng như áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh môi trường trong sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cả của nhân viên và cộng đồng. Đồng thời, nó cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *